A pioneer in healthcare

PATRON TEQUILA - ANEJO

Рачно направена во мали количини, за да биде со гладок, и благ вкус. Направена од 100% Син Кактус (Weber Blue Agave), флаширана во рачно нумерирани стаклени шишиња.  Зреена во дабови буриња преку 12 месеци, за да се добие совршена текила за уживање.