Aperol

Самото име кажува се: Аперол е перфектен аперитив...
повеќе