Обука за Битери

Во текот на годините 2016 и 2017 година Алтеа-ММ одржа обуки низ целата земја за подобро запознавање на битер категорија и разновидноста на битер вкусовите.

Можете да видите повеќе тука