A pioneer in healthcare

За ALTEA-MM

Основната дејност на компанијата Алтеа-ММ е увоз и дистрибуција на пијалоци.

Алтеа-ММ денес е овластен увозник на најдобрите светски брендови на пијалоци како Bacardi, Martini, Campari, Aperol, Eristoff, Grey Goose, Remy Martin, Louis Roederer Cristal и многу други.

Алтеа-ММ важи за една од нај брзорастечките компании од својот сегмент во Македонија. Покрај редовни инвестиции во проширувањето на дистрибуцијата, Алтеа-ММ редовно имплементира нови и иновативни технологии во продажбата, дистрибуцијата и маркетингот на брендовите кои ги застапува.