A pioneer in healthcare

Наши вредности

ЛУЃЕ

Во основата на нашата организација се:

- Луѓе кои создаваат односи врз основа на тимската работа, заемна почит и поддршка,

- Луѓе кои цврста верба и кои поседуваат енергија и мотивација за да се постигнат резултати, и

- Луѓе кои се одговорни, верни и искрени во нивната работа.

Ефикасно управување, споделување искуства и клиент / партнер-ориентиран пристап се клучни за нашиот долгорочен успех.

РАБОТНА СРЕДИНА

Ние цениме отвореност и искреност. Ние се поддржуваме и се грижиме еден за друг. Внимание и задоволство во работата на единката се секогаш високо ценети.

Почит - Ние ги почитуваме оние, чии достигнувања и ентузијазам ќе придонесат за препознавање, развојот и успехот на нашата организација.

Доверба - Самодовербата е секогаш добредојдена, ароганција никогаш не се толерира. Тоа е компанијата со која ние се гордееме.

Намера - Ние сме во потрага за успех на долг рок преку воспоставување на одржлив бизнис. Бараме нови можности. Ние охрабруваме иницијатива. Ние инспирираме и спроведување на идеи, кои го менуваат пазарот и оставаат трага зад себе.

Флексибилност и приспособливост - Ние работиме динамично и обезбедуваме кратки патеки на одлука. Ги поздравуваме новитетите и позитивно реагираме на промените.

Самокритика и одговорност - Ние охрабруваме конструктивна критика. Ние ја преземаме одговорноста за нашите постапки, како и за грешките направени во текот на нашиот професионален развој.

Управување - Секогаш го одржуваме нашиот збор и се грижиме за нашиот углед. Размислуваме и дејствуваме систематски, ефикасно управуваме за да се создададат стандарди и јасни процеси.

Фокус на клиенти и партнери - Задоволството на нашите клиенти и партнери е од централно значење за нашиот долгорочен успех.

Лидерство - Ние се стремиме за лидерство во секој сегмент од пазарот во кој сме активни.