A pioneer in healthcare

Стратегија


Визијата на Altea-ММ е да се биде постојано призната како најдобра маркетинг и дистрибутивна компанија која обезбедува висок квалитет и првокласни услуги на своите партнери.

Стратегија за освојување на пазарот

• Партнерство со водечки компании

• Одржлива конкурентна предност и во малопродажба и HoReCa

• Професионален високо квалификуван Salesforce, фокусирани на постигнувањето одлични перформанси

• Поддршка за маркетинг

• Иновации и континуирано подобрување

• Сигурност и ефикасноста на синџирот на снабдување

• Работа со партнери како еден тим

• Етички бизнис практики

• Меѓусебни инвестиции во развој на брендови

• Заеднички процес на планирање

• Целосна транспарентност